Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Đại Thắng vừa hội nghị giữa nhiệm kỳ (2015- 2020). Theo đó, giữa nhiệm kỳ, HTX đã liên kết sản xuất lúa giống với Công ty Giống cây trồng miền Trung – Tây Nguyên sản xuất 392ha lúa TBR1, TBR225;

Ký kết liên kết sản xuất giống với Công ty TNHH MTV giống cây trồng Quảng Bình với diện tích 90ha, tổng lượng giống thu mua được trong 2 năm là 1.560 tấn.

Doanh thu trong nữa nhiệm kỳ qua đạt gần 20 tỷ đồng, lãi bình quân trên 100 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó HTX đã góp phần xây dựng thành công các tiêu chí nông thôn mới như thủy lợi, điện, liên kết sản xuất, thương mại dịch vụ, môi trường…

HTX Nông nghiệp Đại Thắng được UBND huyện Đại Lộc tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016-2017, được UBND xã Đại Thắng tặng giấy khen HTX có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua yêu nước nhiều năm liền.